İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Gezer Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği Politikası


Gezer, İş Sağlığı ve Güvenliğini çalışma hayatında olmazsa olmaz gereklilik olarak kabul eder. İnsana değer ve topluma katkı prensibi doğrultusunda en üst düzey yöneticisinden tüm paydaşlarına kadar yasal ve diğer tüm gereksinimlere tam olarak uyarak “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmak ve sürekliliğini sağlamak , sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

  • Tecrübeleri, bilgileri ve iyi uygulamaları paylaşarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedefler,
  • Tüm operasyonlardaki riskleri belirler ve riskleri azaltmak için gerekli tedbirleri alır,
  • Çalışmaların sürdürülebilirliğinin ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için sağlık ve güvenlik kurullarını oluşturmak da dahil gereken faaliyetleri düzenler, 
  • Çalışanların ve temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımını sağlar ve gelişimine katkılarını destekler, 
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için zorunlu ve prosese yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenler,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile örnek bir kuruluş olmak ve topluma katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışırız.