Başvuru ve Süreçler

BAŞVURU SÜREÇLERİ


PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME

Personel seçme ve yerleştirmede ana ilke ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit koşullarda ilerleme olanağı sağlamaktır.

İşe alım süreçlerinde Başarı ve Sonuç Odaklılık / Hız / Girişimcilik / İletişim / Takım Çalışması / Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme / Değişime Ayak Uydurma ve Yönetme yetkinliklerini ön planda tutar.

GEZER'de çalışmak isteyen adayların başvurularını www.kariyer.net üzerinden gerçekleştirebilir.

Başvurular sonrası yapılan değerlendirme sonucunda adaylar arasından pozisyonun nitelik ve yetkinliklerine uygun adaylar belirlenir. İlk değerlendirme sonucunda uygun olan adaylar, İnsan Kaynakları ekibi tarafından mülakata davet edilir.

Mülakatlar sonrası İnsan Kaynakları ve bağlı bulunduğu yönetici tarafından uygun görülen adaylar için kişilik envanter testi uygulanır. Süreç İnsan Kaynakları tarafından Referans kontrollerinin yapılarak son bulur. Tüm süreçler sonunda uygun görülen adaylara iş teklifi yapılır.

Şirkete yeni katılan çalışanların hızla Gezer' e uyum sağlamaları için Oryantasyon Programı düzenlenir. GEZER firmasını tercih eden diğer adaylarımıza e-mail yoluyla teşekkür yazısı gönderilir.