geliştirme

Yapı Kurma ve Geliştirme Süreçleri

Gezer Markası online ticaret sahasına Haziran 2021’de dahil olmuştur. Öncesinde bayi kanalları üzerinden online pazarda var olan Gezer Markası artık bu süreci daha kontrollü bir zemine oturtmayı hedeflemektedir. Böylelikle markanın, fiyat, kalite kontrollü süreç yönetimi, ihtiyaca göre ürün tedarik sistemi ve müşteri ilişkileri açısından doğrudan iletişim kanalları oluşturma süreçlerini geliştirilebileceği aşikardır.

Devamı